18 lipca o godzine 14:00 las Lejuc obok miejscowośći Bure we Francji, został ponownie zajęty przez przeciwników radioaktywnego wysypiska. Wiele osób walczy obecnie o utrzymanie lasu, zarówno na ziemi jak i okupując drzewa, aby potwierdzić swój sprzeciw wobec projektu centrum składowania odpadów radioaktywnych Cigéo, wobec energii jądrowej oraz wobec globalnego kolonialno-militarnego komplexu powiązanego z peojektem i przeciwko jego światu. Siły policyjne, które do tej pory zajmowały to strategiczne miejsce i chroniły interesy Andry (głównego wykonawcy projektu Cigéo), zostały zmuszone do opuszczenia lasu. Od tej pory wzywamy ludzi do przyjazdu do lasu Lejuc, jak również Bure i Mandres-en-Barrois, dwóch wioskach położonych dwa kilometry od miejsca okupacji.

Las Lejuc znajduje się na terenie projektu wysypiska jądrowego. Andra planuje oczyścić go w celu wykonania wmaganych wykopalisk archeologicznych i odwiertów, a następnie pokryć betonem, aby zbudować szyby wentylacyjne. Las był już dwukrotnie okupowany, w lipcu 2016 r., a następnie od 15 sierpnia 2016 r. do 22 lutego 2018 r., kiedy to 500 gliniarzy wyeksmitowało nas i zniszczyło nasze domy.

Na miejscu represje obejmują stałą obecność policji, nadzór sądowy, zakazy terytorialne, przeszukania domów i wyroki więzień. Ta reokupacja jest również odpowiedzią na represje państwa, pokazuje, że lokalna opozycja nie została zmiażdżona. Państwo represjonuje, eksmituje i więzi przez ostatnie lata jak zawsze. Bure jest tylko jednym z wielu laboratoriów egzekwowania prawa. W dniu 18 lipca poddaliśmy ich prawo próbie, a gliny nie miały wyboru, ale musiały się wycofać.

Wzywamy ludzi do przyjazdu tutaj do lesu Lejuc, a także do Bure i Mandres-en-Barrois, dwóch wioskach położonych dwa kilometry od lasu. Jeśli chcesz nas wspierać, możesz przyjechać tutaj, gdzie potrzebujemy pomocy na ziemi, na drzewach, we wsiach. Czy to jest wspinać się na drzewa, budować barykady, bro(n)ić barykad, przynosić materiały, itp, Jesteś mile widziany/a. Możesz również rozpowszechniać ten komunikat tak szeroko, jak to tylko możliwe. Jeśli nie możesz przyjechać, możliwe jest również wsparcie nas z daleka, infrastruktura przemysłu jądrowego i podwykonawców pracujących dla Andry jest bardzo bogata.

Jeśli chcesz przyjechać, możesz odwiedzić stronę bureburebure.info, aby uzyskać aktualne informacje na temat sytuacji na miejscu.

Dla uwagi dziennikarzy: ludzie tutaj nie chcą odpowiadać na pytania lub wywiady i nie chcą mówić nic więcej niż to, co jest napisane powyżej. Jeśli chcesz nadać informację, przekaż ten komunikat.